Oliver Rosengren

Foto: Alexander Hall

Oliver Rosengren (M)
tel: 072-300 55 77
e-post: oliver.rosengren@vaxjo.se
hemsida: www.oliverrosengren.se

Vilka är dina politiska uppdrag?

  • Kommunalråd
  • Ordförande i VKAB
  • Ledamot i kommunfullmäktige
  • Ledamot i kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott

Som kommunalråd har jag särskilt ansvar för att samordna budgetprocessen och kommunens integrationsarbete. Som ordförande i nämnden för arbete och välfärd ansvarar jag för arbetsmarknad, flyktingmottagande, vuxenutbildning och socialtjänst.

Vilka är dina viktigaste frågor?

Ordnad ekonomi, stark sammanhållning och fler växjöbor i arbete. En förutsättning för att Växjö ska fortsätta växa som en förebild bland jämförbara kommuner är fortsatt ansvar för kommunens ekonomi och minskade kostnader för bidrag. När fler arbetar och färre är utanför blir vi starkare tillsammans och får resurser till viktiga insatser för att förebygga och bryta utanförskap.

Sverige står nu inför omfattande utmaningar. Det tar i snitt åtta år innan en nyanländ har ett arbete. Regeringen bedömer att utanförskapet kommer växa och kommunernas kostnader för bidrag skena. Det riskerar att pressa undan viktig, förebyggande välfärd. Min viktigaste uppgift blir därför att bygga skyddsvallar runt välfärden med ordning och reda i ekonomin och fler växjöbor i egen försörjning. Samtidigt behöver regeringen genomföra nödvändiga reformer för en inkluderande arbetsmarknad.

 

Vilka är dina främsta visioner?

Växjölöftet. Att med tydliga krav, stöd till den som behöver och nära samverkan med jobbskapare få fler växjöbor från utanförskap till arbetsgemenskap. Krav och förväntningar är ansvar och omtanke, det politiska alternativ som inte ställer krav ger samtidigt upp på människor. När man själv slutat tro på sin egen förmåga, när ens vänner och familj gett upp och andra myndigheter gett upp – då ska Växjö kommun fortsätta tro på att varje växjöbo kan vara med och bidra utifrån sin förmåga.

Arbetslinjen är min ideologi, med den följer två bärande visioner: full sysselsättning efter förmåga, samt ordning och reda i ekonomin.

© Blågröna Växjö 2015