Sigvard Jakopson

Foto: Alexander Hall

Sigvard Jakopson (M), ordförande överförmyndarnämnden
tel: 070-928 53 01
e-post: sigvard.jakopson@vaxjo.se

Vilka är dina politiska uppdrag?

  • Ledamot i kommunfullmäktige
  • Ordförande i styrelsen för Värends räddningstjänst
  • Ordförande för överförmyndarnämnden

Vilka är dina viktigaste frågor?

Mina viktigaste frågor att driva är: miljö och säkerhet, ökad sysselsättning och inte minst landsbygdsfrågor. För mig är en levande landsbygd med tillväxtförutsättningar viktigt.

Vilka är dina främsta visioner?

Min främsta vision är att Blågröna Växjö ska fortsätta utveckla Växjö kommun i klar majoritet även efter valet 2018.

© Blågröna Växjö 2015