Sofia Stynsberg

Foto: Alexander Hall

Sofia Stynsberg (M)
tel: 072-574 72 37
e-post: sofia.stynsberg@vaxjo.se

Vilka är dina uppdrag?

Jag är ordförande i tekniska nämnden, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

Vilka är dina viktigaste frågor?

Mitt viktigaste fokusområde är att Växjö kommun även framöver har en positiv näringslivsutveckling. Jag vill även att vi fortsätter tro på individens drivkraft och främjar entreprenörskap. På så sätt skapar vi förutsättningar för fler arbetstillfällen, bättre ekonomi och ökad trygghet.

Vilka är dina främsta visioner?

Jag vill arbeta för att Europas grönaste stad, Växjö kommun ska fortsätta att utvecklas mot att bli Sveriges mest attraktiva plats att verka, leva och bo i. Hela kommunen ska leva. För mig innebär det att stad och landsbygd/guldbygd kompletterar varandra.

Jag vill även att vi i Växjö kommun har höga krav på miljö, service och framkomlighet.

© Blågröna Växjö 2015